Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Tin Quê & Tin Bạn

le_thanh_1
Bạn Lê Thanh cựu HS Khóa 1967-1974
Sinh năm 1956 vừa qua đời lúc 16 giờ 30 ngày 07-03-2023
(Nhăm ngày 16 tháng 8 năm Quý Mão)
Hưởng thọ 67 tuổi
Lẽ di quan lúc 12 giơ Ngày 10 tháng 03 năm 2023
Hỏa táng lúc 14 giờ 30 Ngày 10 tháng 3 năm 2023
Tại Trung Tâm Hỏa Táng An Viên Bình Định
Xin chia buồn và cầu mong linh hồn bạn sớm tiều diêu

BBT
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất