Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Thơ

chiến tranh

chiến tranh thường biên giới
chỉ có bọn nằm vùng
thường trốn sâu trong ruột
đốt phảo nổ lung tung


bôi trắng

thằng ăn cướp vào nhà
bao nhiêu là máu chảy
không có một vòng hoa
lịch sử bị bôi trắng


tháng hai

hoa cho ngày mười bốn
mười bảy không có hoa
đèn nhang đều tắt ngúm
chỉ còn bãi tha ma


mất lòng

mất lòng còn cái não
tổ quốc là muôn năm
dùng những trò bá đạo
lòng sông núi tím bầm


17.02.2023
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất