Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Tin Buồn: Cô Phan Thị Kiều Nhi vừa từ trần

Nhận được tin buồn

Cô Phan Thị Kiều Nhi, hiền thê của giáo sư Nguyễn Văn Độ
Cựu giáo sư trường Nữ Trung Học Qui Nhơn
đã từ trần vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 05 tháng 11 năm 2022
nhằm ngày 12 tháng 10 năm Nhân Dần tại thành phố Qui Nhơn, hưởng thọ 89 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cô sớm vãng sanh miền cực lạc.

CuongDe.org

(theo tin từ nthqn.org)

Học trò cũ nhớ về Thầy Dương Minh Ninh

Thầy Dương Minh Ninh sinh năm 1922 ở Hội An, Quảng Nam.
Thầy lớn lên và đi học ở Hội An.

Từ 1945, Thầy tham gia kháng kháng chiến, công tác tại Tiểu ban Văn nghệ Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh Liên khu V.
Sau Hiệp định Geneve, thầy về Huế sống và dạy ở trường Bồ Đề từ 1956 tới 1959.
Năm 1959, Thầy học nhạc hàm thụ trường UNIVERSELLE Paris, về composition (sáng tác) và orchestration (phối khí cho giàn nhạc).
Năm 1960 thầy về Quy Nhơn dạy ở trường Sư Phạm và trường Trung học Cường Để cho tới tháng 4/1975.

Năm 1976, gia đình thầy vô Nam, định cư ở thị trấn Tân Phú, Đồng Nai cho tới ngày nay.

(Xin bấm vô hình để tới Gallery coi thêm hình của thầy)

Xem tiếp...

Học trò cũ nhớ về Cô Huỳnh Thị Kim Nhạn

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Cô, hoặc một lời cám ơn công Cô dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Cô ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Cô Nguyễn Thị Thái Nhĩ

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Cô, hoặc một lời cám ơn công Cô dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Cô ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Nguyễn Đình Nhàn

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Võ Ái Ngự

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Tôn Thất Ngạc

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Mai Nam

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Ngô Nẫm

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Phan Văn Minh

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.