Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Học trò cũ nhớ về Thầy Nguyễn Mộng Giác

Vài dòng về tiểu sử của Thầy Nguyễn Mộng Giác: (theo Tạp Chí Da Màu)

- Sinh năm 1940 tại Bình Định, miền Trung Việt Nam-
-Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế năm 1963-
- Dạy học tại Huế, Quy Nhơn và làm chuyên viên nghiên cứu giáo dục Bộ Giáo Dục, Sài Gòn-
- Bắt đầu viết văn năm 1971, đã cộng tác với các tạp chí Bách Khoa, Văn, Thời Tập, Ý Thức-
- Vượt biển tị nạn năm 1981 qua ngả Nam Dương, đến định cư tại Hoa Kỳ cuối năm 1982-
- Cộng tác với các báo Đồng Nai, Việt Nam Tự Do, Người Việt, Văn, Văn Học Nghệ Thuật-
- Chủ bút tạp chí Văn Học, California, Hoa Kỳ, từ 1986 đến tháng Tám /2004-
- Hiện định cư tại thành phố Westminster thuộc quận Orange, California, cùng với gia đình-

Xem tiếp...

Học trò cũ nhớ về Cô Betty Gaw

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Cô, hoặc một lời cám ơn công Cô dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Cô ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.

 

Học trò cũ nhớ về Thầy Nguyễn Đức Giang

 

Xin mời các bạn dùng phần Lời Bàn ở dưới đây để viết vài hàng về Thầy, hoặc một lời cám ơn công Thầy dạy dỗ năm xưa, hay kể lại một vài kỷ niệm về những ngày tháng cũ  học với Thầy ở trường Cường Để, hay sau này ra đời...

Xin cám ơn mọi đóng góp của các bạn.