Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Danh sách Thầy Cô

Danh Sách các Thầy và Cô.


Danh sách bao gồm các Thầy và Cô dạy ở Cường Để tới 1975 và một vài Thầy và Cô dạy ở các trường khác nhưng có đóng góp bài vở cho trang web.
 
Xin chân thành cảm ơn các bạn và đặc biệt là Thầy Vương Quốc Tấn đã giúp đỡ rất nhiều trong việc lập danh sách này. Danh sách còn thiếu sót nhiều, xin các bạn và các Thầy, các Cô bổ túc thêm dùm. Xin cám ơn trước.
 
Ban Điều Hành
Trang thông tin liên lạc của cựu học sinh trường Trung Học Cường Để Qui Nhơn has 162 registered members

Search criteria

Đăng Nhập / Đăng Xuất